Professional aan het woord – Fanny Bod werkte als interim strategisch communicatieadviseur bij de Onderwijsraad

door Suzanne van der Eerden

Met de komst van een (deels) nieuwe Onderwijsraad, ontstond op organische wijze de behoefte om de visie op communicatie vanuit de raad te vernieuwen. Strategisch communicatieadviseur Fanny Bod richtte zich tijdens haar opdracht bij de Onderwijsraad op het ontwikkelen van die visie, formuleren van een helder plan en op het behalen van de juiste resultaten. Belangrijk was dat communicatie een prominentere rol in de organisatie zou gaan spelen. Een uitdaging die haar, dankzij jarenlange ervaring als woordvoerder, strateeg en hoofd communicatie  binnen de overheid, op het lijf geschreven was.

Gedurende ruim een jaar werkte Fanny niet vóór het team, maar mét het team van adviseurs samen. Want, zo weet ze, “om een plan te laten slagen heb je draagvlak nodig.”

Een strategisch plan vanuit de organisatie

“Dat draagvlak ontstaat alleen wanneer mensen zich gehoord voelen, ze het gevoel hebben dat ze echt bijdragen aan de verandering. Ik startte daarom met een lunchsessie waarin ik een presentatie hield over strategische communicatie. Vervolgens bespraken we met elkaar (de raadsadviseurs; medewerkers in dienst van de Onderwijsraad die raadsleden adviseren) wat er al goed ging en wat beter kon? Die medewerkers zijn hierbij onmisbaar: hun bijdrage is ontzettend waardevol voor het formuleren van het plan en de implementatie ervan. Ook wist ik na die lunchbijeenkomst welke quick wins ik het eerste moest aanpakken, zodat mensen zien dat er al iets gebeurt. Het gehele traject werkte ik nauw samen met een interne projectgroep die hiervoor was aangesteld. Zo ontstaat een advies en plan dat vanuit de organisatie komt, en niet alleen vanuit mij.”

Een laagje dieper dankzij een aangescherpte positionering

Om de strategische communicatie van de Onderwijsraad echt impactvol te laten zijn, dook Fanny nog een laagje dieper. Niet alleen het aanscherpen van de visie op communicatie vanuit de raad, maar ook de positionering van het onafhankelijke orgaan zelf. “Wie ben je als organisatie, wat zijn je kernwaarden, hoe bereik je je doelgroep en met welk verhaal? Dit is onmisbaar in een goed communicatieplan. Het laat zien waar je voor staat en vormt het uitgangspunt voor al je communicatiemiddelen en kanalen.” Voor de Onderwijsraad leidde dit tot een kernpropositie met een duidelijke purpose erin: ‘Goed onderwijs voor iedereen, dat is waar de Onderwijsraad met zijn adviezen aan bijdraagt.’ Ook betekende dit twee belangrijke wijzigingen. “Naast dat de Onderwijsraad zelf een merk is, had zij ook een tweede merk: Huis van het Onderwijs. Omdat dit niet paste bij de gekozen positionering maar er toch veel tijd en energie in werd gestoken, adviseerde ik hiermee te stoppen. Dit plan werd al snel omarmd.”

Een menselijk gezicht

De grootste uitdaging was misschien wel deel twee van de nieuwe communicatiestrategie: de Onderwijsraad een meer menselijk gezicht te geven en de veel grotere rol van alle medewerkers hierin .“Werken met foto’s, infographics en verhalen. Niet alleen vanuit de officiële kanalen, maar ook op persoonlijke titel via social media.” Deze verandering leverde de nodige vragen op. Want: hoe dan? “Om iedereen te ondersteunen die stap ook echt te zetten, gaf ik een media- en social mediatraining. We nodigden iedereen uit ‘dat gezicht te worden’, mee te denken en de nieuwe kernpropositie uit te dragen.” De huisstijl werd vernieuwd, de kwantiteit en de kwaliteit van de berichtgeving steeg fors en communicatie zat echt in het hart van de organisatie. Uiteindelijk droegen alle doorgevoerde veranderingen bij aan het centrale communicatiedoel: ‘de impact van adviezen te vergroten’.

Echt tot je recht komen

Het zijn dit soort complexe opdrachten waar Fanny enthousiast van wordt. Hier is ze helemaal op haar plek. Juist dat – het maken van de match tussen opdrachtgever en professional op inhoud – is wat haar betreft een van de krachten van OnlyHuman. “Het is de tweede opdracht die ik vanuit OnlyHuman uitvoer. Wanneer je als interim professional voor de overheid werkt gaat dat altijd via een bureau, OnlyHuman heeft los daarvan voor mij een grote toegevoegde waarde. Ze snappen waar ik goed in ben, wat ik nodig heb en denken met me mee om de opdracht scherp te krijgen. Elke professional heeft een andere behoefte wat betreft begeleiding. Ik ben bijvoorbeeld een zelfstarter. Toch zijn ze aan de voorkant op persoonlijk niveau zeer betrokken, en zorgen ze ervoor dat ik echt tot mijn recht kom!”

Dit artikel verscheen eerder op de site van Only Human.