Opdrachtgevers

Algemene Onderwijsbond

 • Communicatie- en PA-strateeg ad interim. Public Affairs-aanpak ontwikkelen en uitvoeren richting verkiezingen en formatie. Coachen en begeleiden van waarnemend hoofd Marketing en Communicatie. Sinds oktober 2023. 

Raad voor Cultuur

 • Communicatiestrateeg ad interim. Communistrategie en -plan gemaakt en uitgevoerd voor het raadsadvies ‘Toegang tot cultuur’ over de vernieuwing van het cultuurbestel. Met als resultaat onder meer een goed geland en positief ontvangen advies, met veel en brede aandacht in alle media, waaronder interviews in het Journaal, op radio 1 en in alle landelijke kranten. Oktober 2023 tot februari 2024. 

CTU (Commissie Toeslagen en Uithuisplaatsingen):

 • Communicatiestrateeg ad interim. Communicatiestrategie ontwikkelen en bijdragen aan de uitvoering van de strategie voor een commissie die onderzoek doet naar de uithuisplaatsingen van kinderen in relatie tot de toeslagenaffaire. Sinds maart 2023. 

Ochtendmensen (onderdeel van Twijnstra en Gudde)

 • Twee Muzikale Meet-ups Teambuilding gegeven voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Ochtendmensen, op 19 januari 2024. Dat viel in de smaak: ‘Fanny heeft met haar muzikaliteit en enthousiasme ons hele team aan het zingen gekregen! Ze voelt aan hoe ver ze kan gaan om iedereen individueel ook uit te dagen en te laten stralen in hun eigen talent. Dit was voor sommige zeker uit de comfortzone, maar de workshop werd door iedereen met een brede glimlach en met veel energie afgesloten!’

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu):

 • Communicatiestrateeg ad interim. Communicatiestrategie ontwikkelen, communicatie vormgeven en inrichten voor de LFI (Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding). De LFI is nog in oprichting en wordt de landelijke crisisorganisatie die aan de slag gaat met de voorbereiding op een toekomstige pandemie. Van mei tot en met oktober 2022.

SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling):

 • Ontwikkelen communicatievisie en -strategie voor de corporate communicatie van SLO. Daarnaast adviseren en ondersteunen bij Public Affairs van SLO. Oktober 2021 tot april 2022.
 • Communicatiecoördinator a.i. voor het programma Curriculum.nu. In dit programma gingen leraren, scholen, vakdidactici en andere experts aan de slag met een herziening van het curriculum. Werkzaamheden: coördineren communicatie, ontwikkelen communicatiestrategie, opbouw (tijdelijk) communicatieteam en voorbereidingen treffen voor een wervingscampagne. Februari tot december 2020.
 • Mediatrainingen, socialmediatraining en training Kernboodschappen schrijven en toepassen. Daarnaast meerdere trainingen internal branding met behulp van storytelling.

GGD Amsterdam:

 • Coördinerend senior communicatieadviseur ad interim. Voor deze organisatie heb ik in een zeer hectische tijd het communicatieteam gecoördineerd, team op sterkte gebracht en tegelijk gestart met een plan voor de strategische inzet van de communicatiefunctie. Van januari tot juni 2021.

Onderwijsraad:

 • Aanscherpen van de positionering van de Onderwijsraad, het ontwikkelen van een nieuwe communicatievisie- en strategie en het communicatiever maken van de organisatie. Augustus 2018 tot december 2019.
 • Dagvoorzitter tijdens het Eeuwfeest van de Onderwijsraad. Met sprekers als minister Ingrid van Engelshoven en voorzitter van de Onderwijsraad Edith Hooge. 22 februari 2019.
 • Begeleider van de tweedaagse startbijeenkomst van de nieuwe Onderwijsraad. Januari 2019.
 • Zangworkshop Teambuilding voor stafbureau van de Onderwijsraad.
 • Mediatraining en social mediatraining voor raadsadviseurs.

Werkgevers in de Sport (WOS):

 • Strategisch plan ontwikkelen voor het professionaliseren van de belangenbehartiging door de WOS. Sinds juli 2021.

Dutch Remote:

 • Communicatieadvies -en uitvoering bij opstart van een startup. Sinds oktober 2021.

AEB Amsterdam (Afval Energie Bedrijf):

 • Woordvoering en strategisch communicatieadvies. April tot juli 2020.

AWTI (Adviesraad wetenschap, technologie en innovatie).

 • Strategisch communicatieplan maken en helpen bij het implementeren, communicatiever maken van de organisatie, quick wins doorvoeren. Communicatie en woordvoering rondom publicatie advies en conferentie ‘Verspreiding, de onderbelichte kant van innovatie’ op 7 september. Juni 2018 tot juli 2019.
 • Social mediatraining voor stafleden.

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht:

 • Begeleiden bij het intern en extern uitrollen van de aangescherpte positionering. In 2017 reeds nieuwe positionerinsgstrategie voor de faculteit gemaakt en plan geschreven. Februari 2018 tot maart 2019.

Hoogheemraadschap Rijnland:

 • Communicatiecampagne ontwikkelen gericht op inwoners van Leiden en omstreken. Aftrap met een inspiratiesessie van een dagdeel voor medewerkers van het Hoogheemraadschap. In samenwerking met Bureau Buhrs. Mei tot november 2018.

Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk:

 • Bewonersavonden geleid over de komende fusie van deze twee gemeenten. April 2019

Rijkswaterstaat:

 • Dagvoorzitter tijdens de Marktconsultatiedag over een getijdencentrale bij het Grevelingenmeer. 8 november 2018.

Dierenbescherming:

 • Zangworkshops Teambuilding tijdens landelijk festival in de Rijtuigenloods in Amersfoort voor de vrijwilligers en medewerkers van de Dierenbescherming.

Ministerie van OC&W:

 • Zangworkshop Teambuilding voor de secretaris-generaal en de directeuren-generaal.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied:

 • Als afsluiting van een heidag Zangworkshop Teambuiling voor een team van ODNZKG.

2 College Durendael:

 • Zangworkshop Verandering voor een team van leerkrachten van deze middelbare school in Oisterwijk.

Women in Pharma:

 • Twee Zangworkshops Leiderschap gegeven tijdens jaarlijkse netwerkdag voor vrouwen die werkzaam zijn in de Pharmacie.

&samhoud:

 • Een reeks van 15 Zangworkshops Leiderschap en Verandering gegeven voor de klanten van &samhoud.

Futur:

 • Mediatraining voor bestuursleden van deze organisatie voor jonge ambtenaren.

Radar Advies:

 • Mediatraining van een dagdeel voor een team van 12 medewerkers, opgevolgd door praktijktrainingen voor medewerkers.